De informatie die u op deze website vindt, heeft Autobedrijf Brinkman met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Autobedrijf Brinkman kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Autobedrijf Brinkman niet instaan.

Autobedrijf Brinkman verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Autobedrijf Brinkman worden onderhouden. Hoewel Autobedrijf Brinkman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, aanvaart zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat Autobedrijf Brinkman alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Autobedrijf Brinkman kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.