Autobedrijf Brinkman


De echte autovakman bestaat nog!
 

PRIVACY STATEMENT

Autobedrijf Brinkman, gevestigd aan Veldkersweg 6 3053JR Rotterdam,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.autobedrijfbrinkman.nl

Veldkersweg 6

3053JR Rotterdam

+31 (0)10 - 2857252

 

Jan Brinkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf Brinkman. Hij is te bereiken via info@autobedrijfbrinkman.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Brinkman verwerkt geen persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Brinkman neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Brinkman) tussen zit. Autobedrijf Brinkman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Website met CMS op een Apache webserver vanwege gebruiksgemak in een gangbare taal op een schaalbaar serversysteem via een beveiligde (HTTPS) verbinding bereikbaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Brinkman bewaart geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Brinkman verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Brinkman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Brinkman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijfbrinkman.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Autobedrijf Brinkman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Brinkman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autobedrijfbrinkman.nl